Wij focussen ons op vijf
onderzoeks­thema's

Behandeling op maat


Elke tumor zit biologisch anders in elkaar en patiënten zullen daarom steeds meer op maat behandeld gaan worden. In het Antoni van Leeuwenhoek loopt ‘behandeling op maat’ dan ook als een rode draad door het hele ziekenhuis en onderzoeksinstituut. In 2018 werd prof. dr. Rene Bernards benoemd tot ‘trekker’ van dit thema.

Immuuntherapie


Immuuntherapie is een behandeling die ervoor zorgt dat het eigen afweersysteem kankercellen beter kan vernietigen. Het Antoni van Leeuwenhoek is nauw betrokken bij veel onderzoeken en heeft een voortrekkersrol in onderzoek naar en behandeling met immuuntherapie. ‘Over een paar jaar willen we van iedere patiënt kunnen begrijpen waarom de afweerreactie voldoende of juist onvoldoende sterk is om de kankercellen te vernietigen, en daar de passende immuuntherapie aan koppelen’, zegt prof. dr. John Haanen, trekker van het thema Immuuntherapie.

Fundamenteel onderzoek


‘Fundamenteel onderzoek legt letterlijk het fundament waarop je voort kunt bouwen’, zegt prof. dr. Thijn Brummelkamp, trekker van het thema Fundamenteel Onderzoek. ‘Je kunt iets ontdekken waarmee je opeens heel veel andere dingen kunt begrijpen of onderzoeken. Het geeft een waaier aan nieuwe mogelijkheden en vragen waar je nog nooit aan had gedacht.’

Kwaliteit van leven


Ongeveer een derde van de kankerpatiënten houdt na een succesvolle behandeling klachten, of krijgt ze op een later moment alsnog. Prof. dr. Lonneke van de Poll, trekker van het onderzoeksthema ‘Kwaliteit van Leven’ doet hier onderzoek naar. ‘Meer mensen overleven kanker. Dit vraagt aandacht voor de problemen die zij ervaren op de langere termijn. Daarom is het belangrijk dat we de wetenschappelijke onderbouwing verbeteren van het effect van interventies, de follow-up en nazorg.’

Beeldgestuurde therapie


Medische beeldvorming wordt steeds belangrijker. Hiermee kunnen we tumoren onderscheiden van gezond weefsel en ervoor zorgen dat chirurgie of radiotherapie op exact de juiste plek plaatsvindt. ‘Kunstmatige intelligentie zal daarbij steeds belangrijker worden’, zegt professor Jan Jakob Sonke, die in 2018 trekker werd van dit Antoni van Leeuwenhoek-brede thema.

Carmen Verdoold, Senior Manager Landelijke Inkoop Zilveren Kruis

'We komen snel tot inhoudelijke oplossingen'

Carmen Verdoold, Zilveren Kruis: 'Het Antoni van Leeuwenhoek en Zilveren Kruis trekken steeds meer samen op om kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg te bieden voor onze verzekerden', zegt Carmen Verdoold, senior manager landelijke inkoop van het Zilveren Kruis. 'We begrijpen elkaars dilemma’s en uitdagingen, en zoeken samen naar oplossingen.'

‘Ik ben er nog niet aan gewend dat er weer perspectief is’

Nadat bij mevrouw Looijer een tumor in de darmen en 11 lymfeklieren werden verwijderd, bleek het om een zeer zeldzame, agressieve vorm van darmkanker te gaan. Drie maanden later was er opnieuw een tumor gegroeid. Omdat Diny’s lichaam geen chemotherapie verdroeg, zag de arts in het regionale ziekenhuis geen behandelopties meer. In het Antoni van Leeuwenhoek kon Diny deelnemen aan een studie met immuuntherapie, specifiek voor de zeldzame darmkankersoort, die 5 procent van alle darmkankerpatiënten treft.