Kwaliteit van zorg

Werken aan kwaliteit van zorg zit ons in het hart. Alle medewerkers werken continu aan het leveren van oncologische zorg van het hoogste niveau. We zijn voortdurend bezig om onze zorg te verbeteren.

Wachttijden verkort in 2019 Een voorbeeld van een kwaliteitsslag uit 2019 is een verkorting van de wachttijden. Dit was mogelijk door interne projecten als 'stroomlijning OK-planning', 'efficiënter beddengebruik door opnamebedden' en 'Integraal capaciteitsmanagement'.

Hoe doen wij dit? Om dit soort verbeteringen door te voeren is een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) belangrijk. Het AVL werkt aan een eigen KMS met op maat gesneden kwaliteitscriteria. Dit is meer gericht en zorgt voor minder administratieve last. Op onze website houden wij een kwaliteitspagina bij met meer informatie hierover.

Belangrijke externe mijlpalen en visitaties in 2019 waren:

  • In mei 2019 hebben onafhankelijke experts gecontroleerd of het veiligheidsmanagementsysteem (NEN-8009) voldoet aan de eisen. Deze check vindt jaarlijks plaats en ook in 2019 is deze succesvol afgesloten.
  • Het AVL voldoet aan het normenkader van de European Comprehensive Cancer Centers; internationale experts toetsen dit elke 5 jaar. Diverse afdelingen zijn gecertificeerd volgens extern getoetste kwaliteits- en veiligheidsnormen die specifiek zijn toegespitst op de werkprocessen van de betreffende afdeling; in 2019 zijn de afdelingen Apotheek, Algemeen Klinisch Lab (AKL), Pathologie en het Onderzoeks- en Behandelcentrum (ook voor bevolkingsonderzoek) succesvol getoetst.
  • De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het AVL in 2019 een aantal keren bezocht, waaronder een bezoek over de werkwijze van klinisch onderzoek en een bezoek over de overname van patiënten uit het Slotervaart na het faillissement. Alle bezoeken zijn goed afgesloten en de aangedragen verbeterpunten zijn opgepakt.

Kwaliteitskoepel

Interne audits

Overname patiënten en zorg Slotervaart

Na het faillissement van het Slotervaart hebben we vele (over)uren gemaakt om patiënten en zorg goed over te nemen, zaken die in het gebouw Slotervaart plaatsvinden doorgang te laten vinden en de niet-oncologische zorg die we in samenwerking met het Slotervaart organiseerden anders te organiseren. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft tijdens dit hele proces over onze schouder meegekeken en bezocht het AVL op 3 april 2019 om te checken of het AVL de veiligheid en toegankelijkheid van zorg goed had geborgd. Tijdens dit afsluitende bezoek heeft de inspectie ons getoetst op:

  • de opvang van acuut overgedragen patiënten;
  • de korte en lange-termijn follow-up van de poliklinische patiënten en de overgenomen behandeling van klinische patiënten;
  • de opvang en begeleiding van medewerkers, die zijn overgekomen uit het Slotervaart;
  • het bewaken en beheren van de patiëntendossiers. De inspectie heeft geconcludeerd dat we voldoen aan alle gestelde eisen en gaf geen verbeterpunten.

‘Er zijn nu zoveel meer behandel-mogelijkheden’

Borstkanker treft niet alleen vrouwen, maar ook ongeveer 100 mannen per jaar. Rob Ruarus is er één van. Met een moeder die op jonge leeftijd borstkanker kreeg en veel familieleden met kanker, wist Rob Ruarus eigenlijk altijd wel dat er een reële kans was dat kanker ook hem zou treffen. Verbaasd was hij dan ook niet, toen hij in 2018 een knobbel in zijn borst voelde. ‘Even dacht ik: ga ik dood? Maar al snel stond ik er vrij positief in.’

Deel deze pagina