Wij focussen ons op vijf
onderzoeks­thema's

Behandeling op maat


Elke tumor, en elke patiënt is verschillend, en patiënten zullen daarom steeds meer op maat behandeld worden. In het Antoni van Leeuwenhoek loopt ‘behandeling op maat’ als rode draad door het ziekenhuis en onderzoeksinstituut heen. In 2019 leerden we bijvoorbeeld dat we bestaande geneesmiddelen ook voor andere kankersoorten kunnen inzetten dan waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld zijn.

Immuuntherapie


Immuuntherapie helpt het eigen afweersysteem om kankercellen te herkennen en vernietigen. Eén van de nieuwste ontwikkelingen is het inzetten van immuuntherapie al voor de operatie, als de kanker nog niet is uitgezaaid in het lichaam. Met het idee: hoe eerder in het ziekteproces, hoe groter het effect. In 2019 zagen we daar de eerste resultaten van.

Fundamenteel onderzoek


Onze fundamentele wetenschappers zoeken antwoorden op vragen als: hoe ontstaat kanker?, hoe zaait kanker uit?, hoe werken onze genen of hoe gaan cellen om met DNA-schade? Om die vragen te bestuderen, zetten ze allerlei gloednieuwe methoden in. Zo leren ze de kwetsbaarheden van kankercellen kennen.

Kwaliteit van leven


Steeds meer mensen overleven kanker, maar ongeveer een derde van hen houdt klachten of krijgt ze op een later moment alsnog. In het Antoni van Leeuwenhoek doen we hier veel onderzoek naar zodat we behandelingen, follow-up en nazorg kunnen verbeteren. Zo startten we in 2019 een groot onderzoek naar de problematiek van jongvolwassenen met kanker.

Beeldgestuurde therapie


Medische beeldvorming wordt steeds belangrijker. Hiermee kunnen we tumoren onderscheiden van gezond weefsel en ervoor zorgen dat chirurgie of radiotherapie op precies de juiste plek plaatsvindt. Ook zien we hiermee of behandelingen aanslaan. In het Antoni van Leeuwenhoek leerden we in 2019 onder meer bewegende tumoren bestralen met behulp van MRI.

Voor het uitvoeren van onderzoek zijn wij afhankelijk van de instellingssubsidie die wij ontvangen van KWF Kankerbestrijding en het Ministerie van VWS. Wij zijn beide instellingen zeer dankbaar voor het vertrouwen en de steun die zij ons geven en dat zij ons in staat stellen het onderzoek uit te voeren. In 2019 hebben wij met KWF Kankerbestrijding een nieuwe

5-jaars samenwerkingsovereenkomst gesloten. KWF Kankerbestrijding ziet in het Antoni van Leeuwenhoek een belangrijke samenwerkingspartner voor het realiseren van haar ambitie en wij zijn trots en dankbaar dat wij door de (financiële) steun van KWF Kankerbestrijding bij kunnen bijdragen aan het verwezenlijken van onze gezamenlijke ambitie om kanker geen dodelijke ziekte meer te laten zijn.

Onderzoek

‘Kanker in de kijker’

Hoe gedragen kankercellen zich? Onderzoekers in het Antoni van Leeuwenhoek zijn nu in staat om kankercellen op microscopische schaal te filmen en secuur te volgen. Wat kun je daarmee ontdekken en hoe helpt dat de patiënt?

Deel deze pagina