Stakeholders

Verwijzer aan het woord

Astrid Minnee, uroloog ziekenhuis St Jansdal Harderwijk:

“Al vijf jaar een goed gestroomlijnd proces”

“We werken al zo’n vijf jaar samen met het Antoni van Leeuwenhoek op het gebied van prostaatkanker. Patiënten worden bij ons onderzocht en wij hebben wekelijks overleg met de urologen van het Antoni van Leeuwenhoek. Als blijkt dat een patiënt een robot-geassisteerde operatie moet ondergaan, gaat de patiënt voor een consult naar het Antoni van Leeuwenhoek

De operatie vindt plaats in het AVL en de nazorg en controles gebeuren bij ons. Dit alles verloopt via een uitstekend gestroomlijnd proces. In 2019 is de samenwerking ondergebracht in een officieel gremium, het Prostaatkankernetwerk. Hierbij zijn meerdere ziekenhuizen rondom Amsterdam aangesloten."

Patiëntenvereniging aan het woord

Carmen Kleinegris van patiëntenorganisatie NET-groep

“Er is een groot wederzijds vertrouwen”

“Wij zijn heel blij met de intensieve samenwerking met het NET & NEC-kenniscentrum van het Antoni van Leeuwenhoek en UMCU.” “Anders dan bij bijvoorbeeld borstkanker of longkanker, kunnen Neuro-endocriene tumoren (NET) en neuro-endocriene carcinomen (NEC) op elke plaats in het lichaam ontstaan.

Dit betekent ook dat alle specialismen ermee te maken hebben. Omdat al die specialismen vertegenwoordigd zijn in het kenniscentrum hebben wij daar als patiëntenorganisatie goed toegang toe.”

KWF Kankerbestrijding aan het woord

Fred Falkenburg, directeur KWF Kankerbestrijding :

“De band tussen KWF Kankerbestrijding en het AVL is sterk"

“De band tussen KWF Kankerbestrijding en het Antoni van Leeuwenhoek is sterk en gaat terug tot het begin van de jaren '50. KWF steunt het AVL ieder jaar met belangrijke financiering voor hoogwaardig kankeronderzoek. Door de jaren heen is het AVL uitgegroeid tot een oncologisch topinstituut, nationaal en internationaal, vanwege de krachtige combinatie van excellent onderzoek en hoogwaardige patiëntenzorg.

Ik ben heel blij om te kunnen zeggen dat we in 2019 een akkoord hebben gesloten voor een nieuwe langetermijnsamenwerking. Samen slagen we er steeds meer in om kanker te doorgronden en beter te behandelen. Dit is in het belang van de patiënt, en we zijn er trots op dat we dankzij al onze donateurs en actievoerders daar belangrijk aan bijdragen.”

Zorgverzekeraar aan het woord

Hans van Noorden, directeur Zorginkoop VGZ:

“We weten elkaar goed te vinden”

“Antoni van Leeuwenhoek en VGZ weten elkaar goed te vinden”, zegt Hans van Noorden. “Wij hebben veel waardering voor de initiatieven van het Antoni van Leeuwenhoek om de expertfunctie in de oncologische zorg vorm te geven. Een mooi voorbeeld is het

Prostaatkankernetwerk. Het Antoni van Leeuwenhoek laat hiermee zien dat zij de expertfunctie kunnen vormgeven, zonder ook de reguliere zorg over te nemen. Dit past bij het uitgangspunt van VGZ dat reguliere zorg zoveel mogelijk moet plaatsvinden in de reguliere ziekenhuizen."

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Het Antoni van Leeuwenhoek werkt sinds 2014 met een milieumanagementsysteem, de milieuthermometer Zorg. Dit maakt aandacht voor duurzame zorg aantoonbaar voor medewerkers, patiënten, en belanghebbenden zoals de

zorgverzekeraars en gemeenten. Het AVL draagt het predicaat ‘zilver’. Ook hebben wij ons gecommitteerd aan de Green Deal ‘Duurzame Zorg voor een Gezonde Toekomst’. Concreet zijn in 2019 de eerste meetbare resultaten te zien van de nieuwe

duurzame energievoorziening, na grootschalige renovatie in 2017 en 2018. Het vernieuwen van de energiecentrale en het toepassenan van adiabatische bevochtiging hebben als resultaat dat er aanzienlijk minder gas (56%) nodig is dan

Ook de CO2-uitstoot van de energiecentrale is met meer dan 90% gereduceerd. Niet alle energie die het AVL nodig heeft, wordt opgewekt in de energiecentrale. Daarom wordt sinds 2018 100% Europese windenergie ingekocht.

Deel deze pagina