COVID-19

Het jaar 2020 heeft dankzij COVID-19 een heel ander gezicht gekregen dan werd voorzien, zelfs toen de eerste berichten over een nieuwe infectie in China binnensijpelden. Hoe snel zou alles veranderen, ook in het Antoni van Leeuwenhoek. Toen in maart de impact voor de Nederlandse ziekenhuizen duidelijk werd en kort daarop de eerste lockdown werd afgekondigd, zijn de Amsterdamse ziekenhuizen in het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) regulier en online bij elkaar gekomen om de crisissituatie te duiden, de vinger aan de pols te houden en maatregelen te bespreken.

Oncologische zorg ging door In dit gremium is al snel besloten dat het Antoni van Leeuwenhoek een bijzondere positie voor haar patiënten in kon nemen: om de oncologische zorg onbelemmerd te kunnen continueren, konden oncologische patiënten met een COVID-19 infectie worden overgeplaatst naar een van de Amsterdamse ziekenhuizen. Ook kon onze Intensive Care, anders dan in de andere ziekenhuizen, daardoor zoveel mogelijk vrij blijven van COVID-19 patiënten. Daardoor bleef de complexe oncologische zorg binnen het AVL gecontinueerd. Tegelijkertijd was de afspraak dat we ook oncologische patiënten van andere ziekenhuizen konden overnemen, indien zij dringend onze zorg nodig hadden.

Zorgelijke afname aantal patiënten Zorgelijk was de afname van het aantal patiënten dat zich met klachten bij de huisarts meldde. Enerzijds uit angst om daar besmet te worden, anderzijds omdat zij bang waren de dokter lastig te vallen in verband met alle corona-drukte. We hebben met name bij de tumorsoorten borst, darm (beiden ten gevolge van het stilleggen van de bevolkingsonderzoeken) en huid/melanoom een forse teruggang in het aantal diagnoses gezien in 2020. Inmiddels is duidelijk dat dit geen onterechte vrees is geweest.

Maatregelen Ook al namen we geen COVID-19 patiënten op, de processen binnen het AVL werden aangepast. De zorgverleners waren in the lead, de managers waren ondersteunend aan het primaire proces. Verschillende speciale coronateams werkten onder leiding van het Corona Crisisteam de gewenste maatregelen uit. Zo werd er een coronabalie ingericht bij de entree van ons ziekenhuis om patiënten en bezoekers te bevragen op eventuele coronaklachten en hun temperatuur op te nemen. Een speciaal team belde elke patiënt daags voor een afspraak op de polikliniek, of bij de afdelingen radiologie en radiotherapie of voor een klinische opname en vroeg naar klachten die konden wijzen op een COVID-19 besmetting. Er kwam een afwijkende logistieke route op de polikliniek als zich een patiënt meldde, die mogelijk was besmet. Ook werd er een vleugel in ons beddenhuis vrijgemaakt voor mogelijk besmette patiënten. En natuurlijk gingen onze artsen en verpleegkundig- specialisten over op video- of teleconsulten als dit verantwoord was.

Consequenties voor patiënten De consequenties voor onze patiënten waren voelbaar. Er mocht maar beperkte begeleiding mee. Op de Dagbehandeling mochten begeleiders alleen bij de eerste behandeling aanwezig zijn en patiënten op de verpleegetages mochten maar een bezoeker per 24 uur ontvangen. Maar bovenal was de angst om besmet te worden voelbaar bij patiënten. Sommige patiënten isoleerden zich en zagen familie en vrienden alleen online, anderen durfden niet naar het ziekenhuis te komen en weer anderen waren bang dat hun behandeling of operatie niet door kon gaan. Dat is gelukkig zelden nodig geweest en alleen dan als dat verantwoord was.

Sommige patiënten isoleerden zich en zagen familie en vrienden alleen online, anderen durfden niet naar het ziekenhuis te komen en weer anderen waren bang dat hun behandeling of operatie niet door kon gaan.

Consequenties medewerkers De consequenties voor medewerkers waren natuurlijk ook voelbaar. Waar het werk het toeliet werd er thuisgewerkt en voor de medewerkers die toch fysiek in het instituut moesten zijn golden de landelijke regels zoals het werken met beschermende kleding en het dragen van gezichtsbescherming. Vooral in de eerste golf was er ook sprake van angst onder de medewerkers, er was toen nog veel onduidelijk over het virus. Dagelijks werden tussen de 5 en 15 medewerkers in verband met klachten getest en konden tot de uitkomst van de test niet in het Antoni van Leeuwenhoek werken. In huis zijn twee grotere uitbraken van het virus geweest waarover ook extern is gecommuniceerd. Een uitbraak op de bloedafname en een uitbraak op de 6e etage van de kliniek. Door de inzet van het Outbreak Management Team zijn de gevolgen beperkt gehouden voor zowel collega’s als patiënten. Vooral in de eerste golf was er ook dreigende schaarste aan materialen ten behoeve van zorg en onderzoek. Onder leiding van de Servicediensten is hier tijdig op geanticipeerd, waardoor dit niet tot continuïteitsproblemen heeft geleid.

Ook voor de medewerkers in ons onderzoeksinstituut veranderde er veel. Los van het thuiswerken, konden velen van de 700 medewerkers uit ruim 60 verschillende landen vanwege de reisbeperkingen hun familie lange tijd niet zien. Dat was voor hen een zware periode, maar het onderzoek ging door en de precaire experimenten zijn vervolgd.

Dank Als dit jaarbericht verschijnt weten we dat de kentering gemaakt is. Veel mensen zijn gevaccineerd en gelukkig de meeste van onze kwetsbare patiënten ook. We zijn blij dat we nagenoeg geen behandelingen hebben uitgesteld of afgezegd. Onze dank gaat uit naar al onze patiënten die de veranderingen accepteerden, en natuurlijk ook naar al onze medewerkers. Dankzij hun flexibiliteit hebben we ook in het coronajaar 2020 onze patiënten zoveel mogelijk de zorg kunnen bieden die zij nodig hadden.

Deel deze pagina