Wij focussen op vijf onderzoeks­thema's

Behandeling op maat


Elke tumor en elke patiënt is verschillend. Patiënten zullen daarom steeds meer op maat behandeld worden. In het Antoni van Leeuwenhoek loopt ‘behandeling op maat’ als rode draad door het ziekenhuis en onderzoeksinstituut heen. In 2020 leerden we bijvoorbeeld nauwkeuriger te bepalen wat de kans is om na de diagnose borstkanker ook in de andere borst een tumor te krijgen.

Immuuntherapie


Immuuntherapie helpt het afweersysteem om kankercellen te herkennen en vernietigen. In 2020 zagen we opnieuw de kracht van neoadjuvante immuuntherapie: het inzetten immuuntherapie nog voor de operatie. Met het idee: hoe eerder in het ziekteproces, hoe groter het effect.

Fundamenteel onderzoek


De fundamentele onderzoekers in het Nederlands Kanker Instituut onderzoeken onder meer hoe cellen functioneren en hoe ze samenwerken – of juist niet. Ze willen weten waarin een gewone cel verschilt van een kankercel, en wat de kwetsbaarheden van kankercellen zijn.

Kwaliteit van leven


Steeds meer mensen overleven kanker, maar ongeveer een derde van hen houdt klachten of krijgt ze op een later moment alsnog. In het Antoni van Leeuwenhoek doen we hier veel onderzoek naar zodat we behandelingen, follow-up en nazorg kunnen verbeteren.

Beeldgestuurde therapie


Medische beeldvorming en kunstmatige intelligentie worden steeds belangrijker. Hiermee kunnen we tumoren onderscheiden van gezond weefsel en ervoor zorgen dat chirurgie of radiotherapie exact op de juiste plek plaatsvindt. En soms ontdek je met medische beeldvorming zomaar een nieuwe speekselklier, zoals een radiotherapeut en een kaakchirurg in 2020 ondervonden.

Voor het uitvoeren van onderzoek zijn wij afhankelijk van de instellingssubsidie die wij ontvangen van KWF Kankerbestrijding en het Ministerie van VWS. Wij zijn beide instellingen zeer dankbaar voor het vertrouwen en de steun die zij ons geven en dat zij ons in staat stellen het onderzoek uit te voeren. In 2019 hebben wij met KWF Kankerbestrijding een nieuwe

5-jaars samenwerkingsovereenkomst gesloten. KWF Kankerbestrijding ziet in het Antoni van Leeuwenhoek een belangrijke samenwerkingspartner voor het realiseren van haar ambitie en wij zijn trots en dankbaar dat wij door de (financiële) steun van KWF Kankerbestrijding bij kunnen bijdragen aan het verwezenlijken van onze gezamenlijke ambitie om kanker geen dodelijke ziekte meer te laten zijn.

Onderzoek

Sinds immuuntherapie in 2012 een geregistreerde behandeling tegen behandeling werd, is er veel veranderd. Internist prof. dr. John Haanen, hoogleraar translationele immuuntherapie, spreekt zelfs van een nieuwe paradigma.

Deel deze pagina