Stakeholders

KWF Kankerbestrijding aan het woord

Johan van de Gronden, directievoorzitter KWF Kankerbestrijding :

"KWF en het Antoni van Leeuwenhoek werken al decennia intensief samen. Het is dé plek waar baanbrekend oncologisch onderzoek en innovatieve patiëntenzorg elkaar ontmoeten."

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Risicomanagement (alle organisaties)

Duurzaamheid wordt steeds meer ingebed in de integrale bedrijfsvoering. In 2020 hebben we het mobiliteitsbeleid vernieuwd met duurzaamheid als één van de uitgangspunten. Verder zijn er inmiddels vier Green Teams actief: op de OK, IC en de vijfde en zesde verpleegafdeling. Deze teams werken op de eigen afdelingen per kwartaal aan het oppakken en afronden van drie duurzame acties. Het doel is om in 2021 in totaal zes Green Teams te hebben, waaronder een Green Team in de research.

Op het gebied van energie is de afgelopen jaren veel winst geboekt. Ten opzichte van 2017 is het gasverbruik met meer dan 60% verminderd. Sinds 2018 wordt groene stroom ingekocht. Er is continu aandacht voor de reductie van CO2 en het optimaliseren van onze energievoorzieningen, met als uitgangspunt: meten is weten.

Als groene leidraad wordt de milieuthermometer zorg Zilver gehanteerd. Deze geeft richting en invulling aan de duurzame ambities van het Antoni van Leeuwenhoek.

Deel deze pagina