Stakeholders

Verwijzer aan het woord

Ton Roeleveld, uroloog Noordwest Ziekenhuisgroep:

“Samenwerken aan optimale kwaliteit”

De Noordwest Ziekenhuisgroep vormt samen met het Antoni van Leeuwenhoek en een aantal andere ziekenhuizen het Prostaatkankernetwerk Nederland. Uroloog Ton Roeleveld is één van de operateurs binnen het netwerk. Hij komt wekelijks naar het Antoni van Leeuwenhoek om prostaatkankeroperaties uit te voeren bij patiënten van alle elf deelnemende ziekenhuizen binnen het netwerk.

De samenwerking met het Antoni van Leeuwenhoek is buitengewoon prettig, vertelt Ton Roeleveld. “Er zijn korte lijnen. De collegae zijn makkelijk bereikbaar en leveren snel feedback. Dat werkt heel fijn. Voor mij als uroloog is het uitdagend en inspirerend om binnen een netwerk samen de kwaliteit van de ingreep en de zorg daaromheen optimaal vorm te geven.”

AYA Zorgnetwerk

Dr. Eveliene Manten-Horst, directeur van het Nationaal AYA Zorgnetwerk:

“Constructieve samenwerking in AYA-zorg”

In december 2020 hebben het Antoni van Leeuwenhoek en het AYA Zorgnetwerk de 8e AYA-poli geopend. AYA’s (Adolescents & Young Adults) zijn jongvolwassenen tussen de 18-39 jaar die de diagnose kanker gekregen hebben.

Gezien hun levensfase en hun medische problematiek zijn zij een afzonderlijke oncologische patiëntengroep en hebben zij specifieke zorgbehoeften waar het AYA-poli zorgteam op inspeelt.

KWF Kankerbestrijding aan het woord

Johan van de Gronden, directievoorzitter KWF Kankerbestrijding :

"KWF en het Antoni van Leeuwenhoek werken al decennia intensief samen. Het is dé plek waar baanbrekend oncologisch onderzoek en innovatieve patiëntenzorg elkaar ontmoeten."

Zorgverzekeraar aan het woord

Rob Tips, zorginkoper CZ Groep:

“Samenwerken aan continuïteit van zorg”

“Ook in dit aparte COVID-jaar 2020 was de samenwerking met het Antoni van Leeuwenhoek goed. Hoewel we geen contractafspraken konden maken voor 2020 en 2021, hebben we zowel de zorg als de financiering zeker kunnen stellen. Daarnaast zijn de gesprekken op inhoud doorgegaan, daar zijn we blij mee.”

“De vroegdiagnostiek is bijvoorbeeld een belangrijk onderwerp. De uitgestelde zorg vanwege COVID maakt weer duidelijk wat er gebeurt als mensen pas in een verder gevorderd stadium in de zorg terechtkomen. Daarnaast zijn we in gesprek over dure geneesmiddelen om te kijken hoe we deze kosten beheersbaar kunnen houden."

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Risicomanagement (alle organisaties)

Duurzaamheid wordt steeds meer ingebed in de integrale bedrijfsvoering. In 2020 hebben we het mobiliteitsbeleid vernieuwd met duurzaamheid als één van de uitgangspunten. Verder zijn er inmiddels vier Green Teams actief: op de OK, IC en de vijfde en zesde verpleegafdeling. Deze teams werken op de eigen afdelingen per kwartaal aan het oppakken en afronden van drie duurzame acties. Het doel is om in 2021 in totaal zes Green Teams te hebben, waaronder een Green Team in de research.

Op het gebied van energie is de afgelopen jaren veel winst geboekt. Ten opzichte van 2017 is het gasverbruik met meer dan 60% verminderd. Sinds 2018 wordt groene stroom ingekocht. Er is continu aandacht voor de reductie van CO2 en het optimaliseren van onze energievoorzieningen, met als uitgangspunt: meten is weten.

Als groene leidraad wordt de milieuthermometer zorg Zilver gehanteerd. Deze geeft richting en invulling aan de duurzame ambities van het Antoni van Leeuwenhoek.

Deel deze pagina