Wij behandelen vele tumorsoorten, maar specialiseren ons in veelvoorkomende en zeldzame tumorsoorten

Het onderzoek en de behandeling in het Antoni van Leeuwenhoek richt zich op hoogcomplexe, zeldzame en veelvoorkomende tumoren. We blijven ons inzetten voor behandeling en genezing van de meest voorkomende kankersoorten: borstkanker, darmkanker, huidkanker, prostaatkanker en longkanker. Daarnaast richten we ons op minder vaak voorkomende tumorsoorten zoals hoofd-halstumoren en slokdarm- en maagkanker.

Borstkanker


Het jaar 2020 heeft vooral in het teken gestaan van COVID-19. We hebben deze periode gebruikt om het natraject na borstkankerbehandeling en de screening van vrouwen met familiaire belasting te vernieuwen op basis van nieuwe inzichten.

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

Darmkanker


Het Antoni van Leeuwenhoek heeft in de loop der jaren veel deskundigheid opgebouwd op het gebied van orgaansparende behandelingen bij kanker van het spijsverteringsstelsel.

Huidkanker


Het Huid en Melanoomcentrum van het Antoni van Leeuwenhoek is een multidisciplinair centrum waar de verschillende specialisten op het gebied van huidkanker nauw samenwerken. Zo kunnen zij op efficiënte wijze optimale zorg bieden.

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

Prostaatkanker


Urologische tumoren zijn tumoren van de prostaat, blaas, nieren, testis, en penis. Prostaatkanker is de meest voorkomende kanker bij mannen boven de 45 jaar.

Longkanker


In het Antoni van Leeuwenhoek beschikken we over een zeer ervaren multidisciplinair longteam van artsen, verpleegkundig specialisten en physician assistants. We kunnen alle behandelmodaliteiten inzetten, zoals immunotherapie, targeted therapie, minimaal invasieve operatietechnieken en hooggedoseerde precisiebestraling.

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

Hoofd-halskanker


Hoofd-hals tumoren behoren tot één van de zeldzame vormen van kanker. De zorg in Nederland is gecentraliseerd in een beperkt aantal ziekenhuizen, waaronder het Antoni van Leeuwenhoek. Wij zetten ons in voor de allerbeste zorg. Bovendien vinden wij innovatie heel belangrijk.

‘Ik ben de dood gaan omarmen, dat hielp.’

Claudia van Deudekom behoort tot de eerste groep melanoompatiënten die is behandeld met immuuntherapie.

Het begon in 2008 met een melanoom op haar voet. Tweeënhalfjaar later werden er uitzaaiingen ontdekt in al haar organen. De behandelopties waren destijds zeer beperkt.

Deel deze pagina