Centre of Excellence

In 2021 hebben wij gewerkt aan de verdere ontwikkeling van drie toonaangevende centra die het Antoni van Leeuwenhoek rijk is. Het Centrum voor Celtherapie, het Centrum voor Vroegdiagnostiek en het programma Digital Oncology.

1

Centrum voor Celtherapie

Sinds 2020 heeft het AVL een Centrum voor Celtherapie. In het Centrum voor Celtherapie wordt chemotherapie in hoge doses gegeven, gevolgd door autologe perifere stamceltransplantatie. Deze behandeling is bestemd voor patiënten met cisplatinum-refractaire zaadbalkanker en voor patiënten met borstkanker die gevoelig zijn voor chemotherapie in hoge doses. Soms vinden deze behandelingen plaats in studieverband. Daarnaast wordt in het Centrum voor Celtherapie een behandeling met immuun effectorcellen gegeven aan patiënten met melanoom- of longkanker.

2

Centrum voor Vroegdiagnostiek

Hoe vroeger de diagnose kanker gesteld wordt, hoe beter de prognose en dus de overleving. Daarom is het AVL Centrum voor Vroegdiagnostiek in 2021 opgericht. De vroege opsporing van kanker én verbetering van de screeningsmethodes staan hier centraal. Het Centrum is gestart met de screening van darm, huid en prostaat.

3

Digital Oncology

Digital Oncology biedt de zorgverlener in de spreekkamer toegang tot informatie die ondersteunt bij beslissingen over de behandeling. Tegelijkertijd krijgt de onderzoeker toegang tot grote datasets van goede kwaliteit voor het ontwikkelen van bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie (AI).