Wij behandelen vele tumorsoorten, maar specialiseren ons in veelvoorkomende en zeldzame tumorsoorten

Het onderzoek en de behandeling in het Antoni van Leeuwenhoek richt zich op hoogcomplexe, zeldzame en veelvoorkomende tumoren. We blijven ons inzetten voor behandeling en genezing van de meest voorkomende kankersoorten: borstkanker, darmkanker, huidkanker, prostaatkanker en longkanker. Daarnaast richten we ons op minder vaak voorkomende tumorsoorten zoals hoofd-halstumoren en slokdarm- en maagkanker.

Borstkanker

In het AVL Borstkankercentrum wordt continu gestreefd naar behandeling op maat: 'Minder waar mogelijk, meer waar nodig’ met als uitgangspunt dat elke patiënt en elke kanker uniek is.

Darmkanker

In 2021 heeft het AVL meer bekendheid gegeven aan orgaansparende behandelopties en het delen van ervaring en kennis over dit onderwerp. We deden dit onder meer door het opzetten van een AVL Orgaansparende rectumpoli. Ook zijn er onder meer stappen gezet in vroegdiagnostiek en immuuntherapie.

Huidkanker

Het Huid- en Melanoomcentrum van het Antoni van Leeuwenhoek is een multidisciplinair centrum waar de verschillende specialisten op het gebied van huidkanker nauw samenwerken. Zo kunnen zij op efficiënte wijze optimale zorg bieden, kennis delen en nieuwe behandelmethoden ontwikkelen op basis van klinische studies.

Prostaatkanker

Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen boven de 45 jaar. Het Antoni van Leeuwenhoek heeft in de loop der jaren veel deskundigheid opgebouwd in de behandeling van prostaatkanker. Ook in 2021 hebben we hierin stappen gezet.

Longkanker

In het Antoni van Leeuwenhoek beschikken we over een zeer ervaren multidisciplinair longteam van artsen, verpleegkundig specialisten en physician assistants. We kunnen alle behandelmodaliteiten inzetten, zoals immunotherapie, targeted therapie, minimaal invasieve operatietechnieken en hoog gedoseerde precisiebestraling. Daarnaast hebben we de beschikking over uitgebreide pathologische en beeldvormende diagnostiek. Voor iedere patiënt kunnen we daarom een behandeling op maat aanbieden.

Hoofd-halskanker

Hoofd-hals tumoren behoren tot één van de zeldzame vormen van kanker. De zorg in Nederland is gecentraliseerd in een beperkt aantal ziekenhuizen, waaronder het Antoni van Leeuwenhoek. Wij zetten ons in voor de allerbeste zorg. Bovendien vinden wij innovatie belangrijk.

‘Ik ben blij dat ik er zo mee ben weggekomen’

Ron Borninkhof werd twee jaar geleden geopereerd met behulp van een speciale 3D-navigatietechnologie.

De darmklachten waarmee Ron Borninkhof in 2018 naar de huisarts ging, gaven aanleiding tot nader onderzoek. Endeldarmkanker, bleek in het ziekenhuis. Ron kon meedoen aan een operatie in studieverband, waarbij een nieuwe operatietechniek werd toegepast. ‘Ik heb geen moment getwijfeld om mee te doen.’