Continu werken aan kwaliteit

Werken aan kwaliteit van zorg zit ons in het hart. Al onze medewerkers werken continu aan het leveren van oncologische zorg van het hoogste niveau. We zijn voortdurend bezig om onze zorg te verbeteren.

Patiëntervaringen en patiëntenuitkomsten inzichtelijk in 2020 Een mijlpaal is het structureel meten van patiëntenervaringen (PREM) en patiëntenuitkomsten (PROM). Vanaf 2020 vragen we alle patiënten hun ervaringen met onze zorg (PREM) met ons te delen, om van te leren en de kwaliteit van zorg verder te verbeteren voor onze patiënten. We plaatsen deze ervaringen ook op www.zorgkaartnederland.nl, zodat toekomstige patiënten deze onafhankelijke informatie kunnen gebruiken bij de keuze voor een ziekenhuis. Er is ook een start gemaakt met de structurele uitvraag van resultaten van de behandeling bij onder andere patiënten met melanoom en borstkanker (PROM). Deze vragenlijsten geven ons zeer veel informatie over wat goed gaat en waar nog verbeterpunten liggen. De persoonlijke aandacht, tijd nemen en deskundigheid blijven onze sterke punten. Verbeterpunten zitten op de wachttijden en de nazorg.

Patiëntveiligheid in operatief proces verder verbeterd in 2020 Een voorbeeld van een kwaliteitsslag uit 2020 is een verbetering in de borging van de patiëntveiligheid voor patiënten die geopereerd worden. Dit was mogelijk door interne projecten als 'time out procedure bij operaties' en 'verbetering inzicht in en advies over antistollingsmedicatie'.

Hoe doen wij dit? Om dit soort verbeteringen door te voeren is een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) belangrijk. Een KMS ondersteunt bij het continu verbeteren. Het AVL werkt aan een eigen KMS met op maat gesneden kwaliteitscriteria, die bij ons instituut passen. Dit zorgt zo voor minder administratieve last. Het systeem bevat natuurlijk ook de minimum normen die bijvoorbeeld de inspectie belangrijk vindt voor de patientveiligheid; en elk jaar toetst een speciale externe organisatie of we voldoen aan de gestelde normen. Op onze website houden wij een kwaliteitspagina bij met meer informatie hierover. Belangrijke externe mijlpalen en visitaties in 2020 waren:

  • In mei 2020 hebben onafhankelijke experts gecontroleerd of het veiligheidsmanagementsysteem (NEN-8009) voldoet aan de eisen. Deze check vindt jaarlijks plaats en ook in 2020 is deze succesvol afgesloten.
  • Diverse afdelingen zijn gecertificeerd volgens extern getoetste kwaliteits- en veiligheidsnormen die specifiek zijn toegespitst op de werkprocessen van de betreffende afdeling; in 2020 zijn de afdelingen Apotheek, Algemeen Klinisch Lab (AKL), Pathologie en het Onderzoeks- en Behandelcentrum (ook voor bevolkingsonderzoek) succesvol getoetst. En we voldoen aan allerlei eisen van beroepsverenigingen, zoals de kwaliteitsnorm van de Nederlandse Vereniging van Longfunctie Analisten.

Kwaliteit van zorg tijdens de coronapandemie De geleverde kwaliteit en veiligheid van zorg in AVL, tijdens de Corona crisis is niet in het gedrang gekomen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het AVL bevraagd over de continuïteit van zorg tijdens de coronapandemie om te checken of de veiligheid en toegankelijkheid van zorg goed heeft geborgd tijdens de eerste golf van de pandemie. Onderwerpen die aan de orde zijn gekomen: draaiboek voor het afschalen van de niet acute en urgente zorg en de samenwerking in de regio en het feit dat het AVL een Q&A heeft ingericht op de website voor vragen over corona en oncologische problematiek. Dit gesprek is naar tevredenheid van de Inspectie afgesloten.

Nieuwbouw Apotheek In juni 2020 startte de verhuizing van de Apotheek vanuit het Slotervaartgebouw naar het I-gebouw van het AVL. Deze verhuizing was een gedenkwaardig moment, de apotheek stond namelijk maar liefst 45 jaar op locatie van het Slotervaartziekenhuis. Het farmaceutisch centrum bestaat uit drie verdiepingen, bestaande uit laboratoria, productieruimtes voor medicijnen, inname- en uitgifteruimtes voor medicijnen en kantoorruimtes.

Kwaliteitskoepel

Interne audits

‘De psycholoog hielp me anders naar mijn situatie te kijken ’

Ze praatte al met de psycholoog over de gevolgen van haar ziekte. Toen Serife door de coronapandemie het huis niet meer uit durfde, bood het videoconsult uitkomst. 'Ik kan oprecht zeggen dat het nu goed met me gaat.'

Deel deze pagina