Kerncijfers patiëntenzorg 2021

Patiënten behandeld

Bestaande patiënten: 28.203 Nieuwe patiënten: 12.936 Totaal: 41.139

Opgenomen patiënten

Totaal: 8.195

Polikliniekbezoeken

Polikliniekbezoeken: 115.526

Telefonische consulten: 85.587 Videoconsulten: 3.695 Totaal consulten: 204.808

Bedden

• 212 bedden

• Dagbehandeling: 50

• IC: 12

Bestralingstoestellen

• 11 bestralingstoestellen

• 6.432 bestralingsbehandelingen • 6.208 teletherapie • 224 brachytherapie

Keurmerken en accreditaties

• 30 keurmerken en accreditaties

Kerncijfers medewerkers

Aantal medewerkers

• 262 medisch specialisten

• 428 verpleegkundigen (incl. zorgassistenten)

• 726 medewerkers onderzoek

• 1.931 overige medewerkers

• 155 vrijwilligers

Totaal, inlusief vrijwilligers: 3.502

Sollicitanten

• 7.436 sollicitanten

• 1.230 sollicitatiegesprekken

• 495 nieuwe mensen in dienst

Verdeling

• 60 nationaliteiten

• 923 mannen en 2.391 vrouwen

• 862 jonger dan 30 jaar

• 1.521 tussen de 30 en 50 jaar

• 931 ouder dan 50 jaar

Kerncijfers onderzoek

Aantal hoogleraren

Onderzoekers en onderzoeksmedewerkers

Wetenschappelijke publicaties

Promoties

Klinische studies gestart

Leerstoelen