Wij focussen op vijf onderzoeks­thema's

Behandeling op maat

Elke tumor en elke patiënt is verschillend. Patiënten zullen daarom steeds meer op maat behandeld worden. In het Antoni van Leeuwenhoek loopt ‘behandeling op maat’ als rode draad door het ziekenhuis en onderzoeksinstituut heen. Zo leren en ontdekken we bijvoorbeeld steeds meer over hoe je kunt voorspellen of vrouwen met een mogelijk voorstadium van borstkanker ook daadwerkelijk kanker zullen krijgen.

Immuuntherapie

Met immuuntherapie helpen we ons eigen afweersysteem om kankercellen in het lichaam te herkennen als vreemde indringers en dan op te ruimen. We onderzoeken hoe we immuuntherapie nog effectiever kunnen maken en voor meer kankersoorten kunnen inzetten, om uiteindelijk iedere patiënt een vorm van immuuntherapie op maat te kunnen bieden.

Fundamenteel onderzoek

De fundamentele onderzoekers van het Nederlands Kanker Instituut willen weten hoe cellen werken en hoe ze samenwerken – of juist niet. Waarin verschilt een gewone cel bijvoorbeeld van een kankercel, en wat zijn de kwetsbaarheden van kankercellen? Fundamentele ontdekkingen leiden tot nieuwe inzichten in kanker en nieuwe behandelingen, maar ook tot nieuwe kennis over de biologie van het lichaam zelf.

Kwaliteit van leven

Steeds meer mensen overleven kanker, maar ongeveer een derde van hen houdt klachten of krijgt ze op een later moment alsnog. In het Antoni van Leeuwenhoek doen we hier veel onderzoek naar, zodat we behandelingen, follow-up en nazorg kunnen verbeteren.

Beeldgestuurde therapie

Medische beeldvorming en kunstmatige intelligentie worden steeds belangrijker. Hiermee kunnen we tumoren onderscheiden van gezond weefsel en ervoor zorgen dat chirurgie en radiotherapie exact op de juiste plek plaatsvinden. Afgelopen jaar ontdekten onze artsen bijvoorbeeld dat een zeer goed gerichte, extra bestralingsboost de vooruitzichten van mannen met prostaatkanker kan verbeteren.

Voor het uitvoeren van onderzoek zijn wij afhankelijk van de instellingssubsidie die wij ontvangen van KWF Kankerbestrijding en het Ministerie van VWS. Wij zijn beide instellingen zeer dankbaar voor het vertrouwen en de steun die zij ons geven en dat zij ons in staat stellen het onderzoek uit te voeren. In 2019 hebben wij met KWF Kankerbestrijding een nieuwe

5-jaars samenwerkingsovereenkomst gesloten. KWF Kankerbestrijding ziet in het Antoni van Leeuwenhoek een belangrijke samenwerkingspartner voor het realiseren van haar ambitie en wij zijn trots en dankbaar dat wij door de (financiële) steun van KWF Kankerbestrijding bij kunnen bijdragen aan het verwezenlijken van onze gezamenlijke ambitie om kanker geen dodelijke ziekte meer te laten zijn.

Onderzoek

Kunstmatige intelligentie in het ziekenhuis

Misschien denk je bij de term kunstmatige intelligentie vooral aan zelfrijdende auto’s of aan slimme chat-robots. Maar je kunt er net zo goed de oncologische zorg mee verbeteren. Onderzoekers in het Antoni van Leeuwenhoek werken daar op volle kracht aan. Wat is er al in gebruik? En wat kunnen we in de toekomst nog meer verwachten?